Zakup używanego samochodu osobowego typu kombivan dla potrzeb Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Ogólnego w Kolnie

Zakup używanego samochodu osobowego typu kombivan dla potrzeb Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Ogólnego w Kolnie

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości mniejszej od 130.000 zł – udzielenie zamówienia bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. zm.) Przedmiot zamówienia: Zakup używanego samochodu osobowego typu kombivan dla potrzeb Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Ogólnego w Kolnie Link doWięcej oZakup używanego samochodu osobowego typu kombivan dla potrzeb Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Ogólnego w Kolnie[…]