Informacja

Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie informuje, iż od dnia 01 grudnia 2020 r. przy ul. 11 Listopada 1 w Kolnie (siedziba Starostwa Powiatowego) zostanie otwarty Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej
dla Dzieci i Młodzieży
o I poziomie referencyjnym.

W w/w ośrodku udzielane będą świadczenia ambulatoryjne lub środowiskowe następującej grupie świadczeniobiorców:

– dzieci poniżej 7 roku życia;

– dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych, do ich ukończenia, nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodziny lub opiekunowie.

Ponadto świadczeniodawca w uzasadnionych przypadkach będzie udzielać konsultacji edukacyjno-profilaktycznych indywidualnych lub grypowych
dla rodzin, opiekunów prawnych, rówieśników lub innych osób stanowiących wsparcie społeczne świadczeniobiorcy.

Świadczenia będą udzielane pięć dni w tygodniu poniedziałki, środy,  czwartki od godz. 8.00-16.00

oraz wtorki i piątki od godz. 11.00-20.00
Rejestracji pod numerem telefonu 86 273 93 68