Zakup i dostawa wyposażenia Kuchni Szpitala Ogólnego w Kolnie przeznaczonego do żywienia zbiorowego

Zakup i dostawa wyposażenia Kuchni Szpitala Ogólnego w Kolnie przeznaczonego do żywienia zbiorowego

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości mniejszej od 130.000 zł – udzielenie zamówienia bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. zm.) Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia Kuchni Szpitala Ogólnego w Kolnie przeznaczonego do żywienia zbiorowego Link do zapytania: BIP/Przetargi/PrzetargiWięcej oZakup i dostawa wyposażenia Kuchni Szpitala Ogólnego w Kolnie przeznaczonego do żywienia zbiorowego[…]