Komunikat

Uprzejmie informujemy, że Szpital Ogólny w Kolnie z dniem 1 grudnia 2020r.

rozpoczyna udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej

finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

–  Badania TK wykonywane są na podstawie skierowania po wcześniejszej rejestracji (ustaleniu terminu wykonania badania). Pracownia TK i rejestracja mieszczą się na I piętrze budynku głównego Szpitala.

–  Rejestracji można dokonywać osobiście lub telefonicznie.

–  Rejestracja czynna w dni robocze w godzinach 8.00 – 18.00, tel. 86 273 93 19.