Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego  przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 w Szpitalu Ogólnym w Kolnie.

pobierz: