Informacja dla Pacjentów

Informacja dla Pacjentów

W związku z wdrożeniem w naszej jednostce Podlaskiego systemu informacyjnego “e-Zdrowie” Pacjenci poradni specjalistycznych Szpitala Ogólnego w Kolnie mają możliwość internetowej rejestracji do wybranej poradni. By skorzystać z tego ułatwienia wystarczy założyć konto na Portalu Pacjenta poprzez stronę internetową: ezdrowie.wrotapodlasia.pl Posiadacz konta może samodzielnie, za pośrednictwem Internetu zarejestrować się do wybranej poradni, na dogodny dlaWięcej oInformacja dla Pacjentów[…]

Nowy sprzęt dla Pracowni Fizjoterapii oraz Poradni Chirurgii Ogólnej

Nowy sprzęt dla Pracowni Fizjoterapii oraz Poradni Chirurgii Ogólnej

W bieżącym roku Pracownia Fizjoterapii oraz Poradnia Chirurgii Ogólnej Szpitala Ogólnego w Kolnie doposażone zostały w nowy sprzęt medyczny w postaci aparatów do krioterapii. Zakup sprzętu medycznego możliwy był dzięki wsparciu finansowemu Gmin: Turośl, Grabowo, Stawiski, Mały Płock, Kolno oraz Miasta Kolno. Całkowita wartość zakupu to kwota 34.000,36 zł.  

Nowy sprzęt w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej

Nowy sprzęt w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej

W bieżącym roku został zakupiony nowy sprzęt medyczny na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Dziennej. W wyniku realizacji zadania prewencyjnego dofinansowanego ze środków PZU dokonano zakupu następującego sprzętu medycznego: taśm, klinu, piłek rehabilitacyjnych, poduszki sensometrycznej oraz dwukanałowego aparatu do elektroterapii. Wartość zakupu to kwota 4.900 zł.

Ważna informacja dla kobiet w ciąży

Ważna informacja dla kobiet w ciąży

Poród w znieczuleniu zewnątrzoponowym to nowa oferta Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego w Kolnie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentek nasza jednostka udostępniła tę metodę łagodzenia bólu dla wszystkich rodzących. Znieczulenie może otrzymać każda pacjentka, pod warunkiem braku przeciwwskazań medycznych. Informacja o znieczuleniu zewnątrzoponowym.

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Szpital Ogólny w Kolnie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, starostwami powiatowymi oraz podmiotami leczniczymi z całego województwa podlaskiego realizuje projekt nr WND-RPPD.04.01.00-20-001/11 pn: „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Celem Projektu jest rozwój i poprawa dostępności do publicznej służbyWięcej oPodlaski System Informacyjny e-Zdrowie[…]

Zakończenie projektu

Zakończenie projektu

Szpital Ogólny w Kolnie zakończył projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szpitala Ogólnego w Kolnie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu 1 313 280,25 zł Kwota dofinansowania z EFRR 932 428,27 zł

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację

Szpital Ogólny w Kolnie realizuje projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizacje Szpitala Ogólnego w Kolnie współfinansowany przez Unie Europejska w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013 Całkowita wartość projektu 2 071 761,29 zl Kwota dofinansowania z EFRR 1 495 515, 87 zl W wyniku realizacji inwestycji przewiduje się prace w następującymWięcej oPoprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację[…]

Zakup aparatury medycznej do Poradni Kardiologicznej

Zakup aparatury medycznej do Poradni Kardiologicznej

Szpital w dniu 01.02.2010 r. podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 projektu pod nazwa: „Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do Poradni Kardiologicznej Szpitala Ogólnego w Kolnie”. W wyniku realizacji projektu w 2010 roku zostanie zakupiony następujący sprzęt medyczny: –Więcej oZakup aparatury medycznej do Poradni Kardiologicznej[…]

Blok Operacyjny na miarę czasów – wyposażenie sal operacyjnych

Blok Operacyjny na miarę czasów – wyposażenie sal operacyjnych

Szpital Ogólny w Kolnie realizuje projekt pn. „BLOK OPERACYJNY NA MIARĘ CZASÓW – wyposażenie sal operacyjnych Szpitala Ogólnego w Kolnie w niezbędną aparaturę medyczną ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 1 462 851,70 zł. Dofinansowanie za środków dotacji rozwojowej – 90%. WkładWięcej oBlok Operacyjny na miarę czasów – wyposażenie sal operacyjnych[…]