Zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego ze stacją diagnostyczną lekarską

Szpital Ogólny w Kolnie w 2020 roku zrealizował inwestycję pn. „ Zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego ze stacją diagnostyczną lekarską dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie”. W wyniku inwestycji zakupiono nowoczesny cyfrowy aparat rentgenowski ze stacją diagnostyczną lekarską.

Inwestycja została sfinansowana przez Ministra Zdrowia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

Wartość projektu:    1.198.800,00 zł

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:   1.198.800,00 zł