Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie ogłasza konkurs ofert i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

1) na Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej oraz Bloku Operacyjnym

2) na Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

3) na Oddziale Medycyny Paliatywnej

4) na Oddziale Pediatrycznym

5) na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym

6) na Oddziale Psychiatrii

7) na Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Geriatrycznym

8) w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

9) w poradniach specjalistycznych

         10) w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

         11) w Pracowni RTG, USG, TK