Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie ogłasza konkurs na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej Szpitala Ogólnego w Kolnie

Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie
ogłasza konkurs na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Intensywnej
Terapii Medycznej Szpitala Ogólnego w Kolnie:

 – ogłoszenie

– SWKO

   – SWKO_załączniki