Kasacja dokumentacji medycznej

Kasacja dokumentacji medycznej

OGŁOSZENIE o kasacji /niszczeniu/ Dokumentacji Medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych                 W związku z planowaną kasacją dokumentacji medycznej Pacjentów leczonych w Poradniach Specjalistycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kolnie z lat 1957-2001 zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: DZ.U. 2022 Więcej oKasacja dokumentacji medycznej[…]