Opracowanie koncepcji architektonicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy i przebudowy Budynku Głównego Szpitala Ogólnego w Kolnie

Opracowanie koncepcji architektonicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy i przebudowy Budynku Głównego Szpitala Ogólnego w Kolnie

                                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości mniejszej od 130.000 zł – udzielenie zamówienia bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. zm.)                                                                Więcej oOpracowanie koncepcji architektonicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy i przebudowy Budynku Głównego Szpitala Ogólnego w Kolnie[…]

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przebudowy Kuchni Szpitala Ogólnego w Kolnie wraz z nadzorem autorskim

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przebudowy Kuchni Szpitala Ogólnego w Kolnie wraz z nadzorem autorskim

                                                                ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości mniejszej od 130.000 zł – udzielenie zamówienia bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. zm.)                                                                 Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie przebudowy Kuchni Szpitala Ogólnego w Kolnie wraz z nadzoremWięcej oOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przebudowy Kuchni Szpitala Ogólnego w Kolnie wraz z nadzorem autorskim[…]

Kasacja dokumentacji medycznej

Kasacja dokumentacji medycznej

OGŁOSZENIE o kasacji /niszczeniu/ Dokumentacji Medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych                 W związku z planowaną kasacją dokumentacji medycznej Pacjentów leczonych w Poradniach Specjalistycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kolnie z lat 1957-2001 zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: DZ.U. 2022 Więcej oKasacja dokumentacji medycznej[…]