Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych

Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych

Szpital Ogólny w Kolnie realizuje projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0042/18 pn: „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie”. Głównym celem Projektu jest poprawa efektywności i dostępności do specjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-mięśniowo-stawowego oraz układu krążenia poprzez remont i doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu RuchuWięcej oPoprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych[…]

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Informujemy, iż w ramach Pracowni Endoskopowej od dnia 01.07.2018 r. oprócz badań gastroskopii będą wykonywane również badania kolonoskopii. Zapisy pacjentów na badania – ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty – prowadzone są w Pracowni Endoskopii na IV piętrze tel. kontaktowy 882-940-146