Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Ogólnego w Kolnie

Szpital Ogólny w Kolnie w 2019 roku zrealizował inwestycję pn. „Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Ogólnego w Kolnie”. W wyniku inwestycji zakupiono nowoczesny tomograf komputerowy, a od lutego 2020 roku uruchomiono działalność Pracowni Tomografii Komputerowej.

Wartość projektu:    1.999.950,00 zł

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:   1.599.960,00 zł

Kwota dofinansowania z budżetu Powiatu Kolneńskiego:   351.991,20 zł

Środki własne Szpitala:  47.998,80 zł