Darowizna

Realizując obowiązek wynikający z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 poz. 1800 z późn. zm) informujemy, że w 2021 roku Szpital Ogólny w Kolnie otrzymał darowizny w łącznej kwocie 58 160,00 zł, w tym:

  • darowizny o łącznej wartości 58 160,00 zł od Fundacji Szpitala Kolneńskiego z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno.

Cele, na które przeznaczone zostały w/w darowizny: Ochrona i promocja zdrowia.