Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karetek oraz przebudowę centralnej szatni dla personelu medycznego

Szpital Ogólny w Kolnie w 2021 roku zrealizował zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karetek oraz przebudowę centralnej szatni dla personelu medycznego w związku z COVID-19.

 

W wyniku inwestycji wykonano:

  • przebudowę pomieszczeń, celem utworzenia centralnej szatni dla personelu medycznego wraz z jej wyposażeniem;
  • przebudowę Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karetek;
  • wyposażono Szpitalną Izbę Przyjęć w sprzęt medyczny i inny niezbędny, elementy ruchome oraz zabudowy stałe .

 

Wartość projektu:    6.570.459,05 zł

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:   6.485.814,09 zł

Kwota dofinansowania z budżetu Powiatu Kolneńskiego:   70.000,00 zł

Środki własne Szpitala:  14.644,96 zł

Galeria zdjęć