Kasacja dokumentacji medycznej

OGŁOSZENIE
o kasacji /niszczeniu/
Dokumentacji Medycznej
bez możliwości odtworzenia
danych osobowych

 

              W związku z planowaną kasacją dokumentacji medycznej Pacjentów leczonych w Poradniach Specjalistycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kolnie z lat 1957-2001 zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: DZ.U. 2022  poz.1876). Pacjenci zainteresowani odbiorem dokumentacji medycznej, ich przedstawiciele ustawowi lub osoby upoważnione przez pacjenta, proszone są o składanie wniosków o jej wydanie w Sekcji Statystyki Medycznej wraz z Archiwum Medycznym, która znajduje się na  I piętrze Szpitala Ogólnego w Kolnie w terminie  do 29.11.2023 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Wzór wniosku o wydanie dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia znajduje się poniżej (należy otworzyć link).
W  przypadku wniosku przesłanego pocztą decyduje data wpływu korespondencji.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia

Kontakt w sprawie:

Sekcja Statystyki Medycznej wraz z Archiwum Medycznym

Tel. (86) 273 93 34