Zakup używanego samochodu osobowego typu kombivan dla potrzeb Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Ogólnego w Kolnie

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości mniejszej od 130.000 zł – udzielenie zamówienia bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. zm.)

Przedmiot zamówienia:
Zakup używanego samochodu osobowego typu kombivan
dla potrzeb Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Ogólnego w Kolnie

Link do zapytania:
BIP/Przetargi/Przetargi nie podlegające ustawie (szpitalkolno.pl)