Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany rozdzielni niskiego napięcia R-2 w pomieszczeniu energetycznym znajdującym się na parterze w budynku głównym Szpitala Ogólnego przy ul. Wojska Polskiego w Kolnie wraz z wykonaniem dokumentacji po wykonawczej. Link do oferty: Ogłoszenia (szpitalkolno.pl)

Darowizna

Darowizna

Realizując obowiązek wynikający z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 poz. 1406 z późn. zm) informujemy, że w 2020 roku Szpital Ogólny w Kolnie otrzymał darowizny w łącznej kwocie 103 979,44 zł, w tym:  darowizny o łącznej wartości 77 384,44 zł od Fundacji Szpitala Kolneńskiego z siedzibą przyWięcej oDarowizna[…]