Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie ogłasza konkurs ofert i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie ogłasza konkurs ofert i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

1) na Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej oraz Bloku Operacyjnym 2) na Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 3) na Oddziale Medycyny Paliatywnej 4) na Oddziale Pediatrycznym 5) na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym 6) na Oddziale Psychiatrii 7) na Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Geriatrycznym 8) w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 9) wWięcej oDyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie ogłasza konkurs ofert i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:[…]

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

    Szpital Ogólny w Kolnie zatrudni lekarza do pracy w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym oraz Poradni Położniczo-Ginekologicznej. Wymagania: specjalizacja w dziedzinie położnictwa i ginekologii Oferty proszę składać na adres: Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno, Sekretariat, bądź drogą mailową na adres sekretariat@szpitalkolno.pl  

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o kasacji /niszczeniu/ Dokumentacji Medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych          W związku z planowaną kasacją dokumentacji medycznej Pacjentów hospitalizowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kolnie z lat 1998  oraz Szpitala Ogólnego w Kolnie z lat 1999- 2001  zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku PrawWięcej oOGŁOSZENIE[…]