Św. Łukasz – patron Służby Zdrowia

Św. Łukasz – patron Służby Zdrowia

18 października Kościół katolicki obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty. W tym dniu świętuje cała Służba Zdrowia: lekarze, pielęgniarki, siostry zakonne pracujące w szpitalach i domach opieki, jednym słowem wszyscy, którzy mają coś wspólnego z pomocą chorym, ponieważ patronuje im św. Łukasz.

Zaproszenie

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Szpitalnej Izby Przyjęć w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karetek oraz przebudowę centralnej szatni dla personelu medycznego w związku z COVID-19”. Link do oferty: Ogłoszenia (szpitalkolno.pl)  

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany rozdzielni niskiego napięcia R-2 w pomieszczeniu energetycznym znajdującym się na parterze w budynku głównym Szpitala Ogólnego przy ul. Wojska Polskiego w Kolnie wraz z wykonaniem dokumentacji po wykonawczej. Link do oferty: Ogłoszenia (szpitalkolno.pl)