Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie ogłasza konkurs ofert i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie ogłasza konkurs ofert i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

1) na Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej oraz Bloku Operacyjnym 2) na Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 3) na Oddziale Medycyny Paliatywnej 4) na Oddziale Pediatrycznym 5) na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym 6) na Oddziale Psychiatrii 7) na Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Geriatrycznym 8) w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 9) wWięcej oDyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie ogłasza konkurs ofert i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:[…]