Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Szpital Ogólny w Kolnie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, starostwami powiatowymi oraz podmiotami leczniczymi z całego województwa podlaskiego realizuje projekt nr WND-RPPD.04.01.00-20-001/11 pn:
„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Celem Projektu jest rozwój i poprawa dostępności do publicznej służby zdrowia mieszkańców województwa podlaskiego. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie złożonego procesu informatycznego szpitali skupionych wokół samorządów regionalnych i lokalnych.

Wartość projektu w Szpitalu Ogólnym w Kolnie to kwota 2.254.429,68 zł*
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 1.916.265,22 zł*
*wartość na dzień 24.11.2014 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
w ww.rpowp.wrotapodlasia.pl