Zakończenie projektu

Szpital Ogólny w Kolnie zakończył projekt pn.
Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szpitala Ogólnego w Kolnie
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu 1 313 280,25 zł
Kwota dofinansowania z EFRR 932 428,27 zł