Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej

Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej

Szpital Ogólny w Kolnie realizuje projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0065/18 pn: „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego”. Głównym celem projektu jest poprawa jakości, efektywności oraz  dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji osób starszych na terenie powiatu kolneńskiego.Więcej oPoprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej[…]

Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych

Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych

Szpital Ogólny w Kolnie realizuje projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0042/18 pn: „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie”. Głównym celem Projektu jest poprawa efektywności i dostępności do specjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-mięśniowo-stawowego oraz układu krążenia poprzez remont i doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu RuchuWięcej oPoprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych[…]

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Szpital Ogólny w Kolnie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, starostwami powiatowymi oraz podmiotami leczniczymi z całego województwa podlaskiego realizuje projekt nr WND-RPPD.04.01.00-20-001/11 pn: „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Celem Projektu jest rozwój i poprawa dostępności do publicznej służbyWięcej oPodlaski System Informacyjny e-Zdrowie[…]