Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych

Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych

Szpital Ogólny w Kolnie w 2021 roku rozpoczął realizację projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0086/21 –  pn. „Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie”.  Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i wystandaryzowanie usług społecznych w obszarze ochrony zdrowia, poprawia jakości, efektywności oraz dostępności do świadczeń medycznych w zakresie chorób, które są istotnąWięcej oPoprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych[…]

Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej

Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej

Szpital Ogólny w Kolnie realizuje projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0065/18 pn: „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego”. Głównym celem projektu jest poprawa jakości, efektywności oraz  dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji osób starszych na terenie powiatu kolneńskiego.Więcej oPoprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej[…]