Ogłoszenie

DYREKTOR SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE INFORMUJE, IŻ Z DNIEM 01 WRZEŚNIA 2018 r. NASTĄPIŁA ZMIANA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PORADNI SPECJALISTYCZNYCH:
1. PORADNIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY
2. PORADNIA DERMATOLOGII I WENEROLOGII
3. PORADNIA NEUROLOGICZNA
4. PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU

PORADNIE ZOSTAŁY PRZENIESIONE DO BUDYNKU PRZYCHODNI UL. MILEWSKIEGO 36; 18-500 KOLNO
rejestracja czynna codziennie 8:00 – 15:00
tel. 538 494 476