Ogłoszenie

Informujemy, iż Szpital Ogólny w Kolnie od dnia 01 listopada 2019 r. udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych i w zakresie pediatrii
dla wszystkich pacjentów przebywających w Oddziale Wewnętrznym bądź w Oddziale Pediatrycznym po hospitalizacji w ciągu 30 dni bez skierowania
od lekarza rodzinnego.

Wizytę ustalamy telefonicznie z wybraną poradnią

 

PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH  tel. 86 273 93 42

PORADNIA PEDIATRYCZNA  tel. 86 273 93 40