Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych

Szpital Ogólny w Kolnie w 2021 roku rozpoczął realizację projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0086/21 –  pn. „Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie”

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i wystandaryzowanie usług społecznych w obszarze ochrony zdrowia, poprawia jakości, efektywności oraz dostępności do świadczeń medycznych w zakresie chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej na terenie powiatu kolneńskiego.

 

Wartość projektu: 6.370.801,06 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5.105.967,29 zł.

Kwota dofinansowania z budżetu Powiatu Kolneńskiego: 1.264.833,77 zł.

 

Projekt obejmuje trzy zadania:

  • Zakup aparatury medycznej do pracowni endoskopii oraz poradni chirurgii onkologicznej;
  • Remont Oddziału Wewnętrznego oraz zakup łóżek i szafek przyłóżkowych;
  • Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Oddziału Psychiatrycznego oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego.