Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany rozdzielni niskiego napięcia R-2 w pomieszczeniu energetycznym znajdującym się na parterze w budynku głównym Szpitala Ogólnego przy ul. Wojska Polskiego w Kolnie wraz z wykonaniem dokumentacji po wykonawczej.

Link do oferty:
Ogłoszenia (szpitalkolno.pl)