Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Szpitalnej Izby Przyjęć w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karetek oraz przebudowę centralnej szatni dla personelu medycznego w związku z COVID-19”.

Link do oferty:
Ogłoszenia (szpitalkolno.pl)