Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przebudowy Kuchni Szpitala Ogólnego w Kolnie wraz z nadzorem autorskim

                                                                ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości mniejszej od 130.000 zł – udzielenie zamówienia bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. zm.)

                                                                Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie przebudowy Kuchni Szpitala Ogólnego w Kolnie wraz z nadzorem autorskim. Szczegóły na stronie BIP Szpitala.

                                                                     Link do zapytania:
                            BIP/Przetargi/Przetargi nie podlegające ustawie (szpitalkolno.pl)