Dyrektor Szpitala ogólnego w Kolnie ogłasza nabór na stanowisko pracy farmaceuty w Dziale Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Ogłoszenie

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy: