Blok Operacyjny na miarę czasów – wyposażenie sal operacyjnych

Szpital Ogólny w Kolnie realizuje projekt pn. „BLOK OPERACYJNY NA MIARĘ CZASÓW – wyposażenie sal operacyjnych Szpitala Ogólnego w Kolnie w niezbędną aparaturę medyczną ” współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 462 851,70 zł.
Dofinansowanie za środków dotacji rozwojowej – 90%.
Wkład własny szpitala – 10%

W ramach projektu zostanie zakupiony następujący sprzęt medyczny:

Myjka ultradźwiękowa
– Sterylizator parowy
– Zestaw urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
– Pompy infuzyjne
– Aparat do szybkiego tłocznia płynów
– Stymulator zewnętrzny pracy serca
– Defibrylatory
– Zestaw do wentylacji i intubacji
– Aparat do znieczulenia
– Materac do ogrzewania pacjentów
– Lampy operacyjne
– Ssaki
– Elektrokoagulatory
– Kardiomonitory modułowe
– Specjalistyczne moduły do kardiomonitorów
– Kardiomonitory transportowe
– Łóżka na sale pooperacyjne
– Respirator
– Pulsoksymetr przenośny
– Przyłóżkowy aparat RTG
– Aparat RTG ramię C

Czym są Fundusze Europejskie?