Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Szpital Ogólny w Kolnie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, starostwami powiatowymi oraz podmiotami leczniczymi z całego województwa podlaskiego realizuje projekt nr WND-RPPD.04.01.00-20-001/11 pn: „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Celem Projektu jest rozwój i poprawa dostępności do publicznej służbyWięcej oPodlaski System Informacyjny e-Zdrowie[…]

Zakończenie projektu

Zakończenie projektu

Szpital Ogólny w Kolnie zakończył projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szpitala Ogólnego w Kolnie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu 1 313 280,25 zł Kwota dofinansowania z EFRR 932 428,27 zł

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację

Szpital Ogólny w Kolnie realizuje projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizacje Szpitala Ogólnego w Kolnie współfinansowany przez Unie Europejska w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013 Całkowita wartość projektu 2 071 761,29 zl Kwota dofinansowania z EFRR 1 495 515, 87 zl W wyniku realizacji inwestycji przewiduje się prace w następującymWięcej oPoprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację[…]

Zakup aparatury medycznej do Poradni Kardiologicznej

Zakup aparatury medycznej do Poradni Kardiologicznej

Szpital w dniu 01.02.2010 r. podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 projektu pod nazwa: „Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do Poradni Kardiologicznej Szpitala Ogólnego w Kolnie”. W wyniku realizacji projektu w 2010 roku zostanie zakupiony następujący sprzęt medyczny: –Więcej oZakup aparatury medycznej do Poradni Kardiologicznej[…]

Blok Operacyjny na miarę czasów – wyposażenie sal operacyjnych

Blok Operacyjny na miarę czasów – wyposażenie sal operacyjnych

Szpital Ogólny w Kolnie realizuje projekt pn. „BLOK OPERACYJNY NA MIARĘ CZASÓW – wyposażenie sal operacyjnych Szpitala Ogólnego w Kolnie w niezbędną aparaturę medyczną ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 1 462 851,70 zł. Dofinansowanie za środków dotacji rozwojowej – 90%. WkładWięcej oBlok Operacyjny na miarę czasów – wyposażenie sal operacyjnych[…]